Zorgplicht van uw vereniging

Waarschijnlijk is u bekend dat verenigingen wettelijk worden gezien als werkgever. Uw vrijwilligers worden voor de wet gezien als uw werknemers.

Dit verplicht u te zorgen voor een goed en veilig werkklimaat, temeer daar de risico’s voor verenigingen toenemen.

Deze zorgplicht verwacht van u dat u er redelijkerwijs alles aan hebt gedaan om gevaarlijke situaties te voorkomen. Al is het alleen maar om aan de steeds strenger wordende eisen van verzekeringsmaatschappijen te voldoen.

Een aantal voorbeelden van deze zorgplicht leest u hier.

Veiligheidsanalyse van uw sportaccommodatie

Afvalbakken tegen de gevel.

Veel verenigingen hebben deze risico’s en verplichtingen niet goed in beeld, met alle risico’s van dien. Dat is niet verwonderlijk, want het is een complexe materie.

Omdat Clubvoordeel.nl veel vragen hieromtrent krijgt, zijn wij op zoek gegaan naar een gespecialiseerde partij.

Accocheck is de deskundige partner van Clubvoordeel.nl inzake risico-inventarisaties bij sportverenigingen. Accocheck is al enkele jaren actief in de sportwereld en onderhoudt nauwe contacten met verenigingen, bonden en verzekeringsmaatschappijen.

Struikelgevaar. Wie is aansprakelijk?Accocheck biedt u een veiligheidsanalyse van uw sportcomplex aan. Bij deze analyse wordt geïnventariseerd aan welke verzekeringsvoorwaarden u al voldoet en op welke terreinen aandacht- en verbeterpunten liggen. Van deze analyse krijgt u een schriftelijk verslag met alle aandachtspunten en aanbevelingen overzichtelijk gerangschikt.

Uw voordeel via Clubvoordeel.nl

Via Clubvoordeel.nl betaalt u voor deze analyse slechts € 125,= exclusief btw. Bovendien krijgt u er een verzekeringscheck van al uw polissen bij!

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.