Clubvoordeel.nl – collectieve inkoop voor sportverenigingen

Clubvoordeel.nl is een initiatief van SportStroom, dat collectief energie en gerelateerde producten inkoopt. 

SportStroom krijgt vanuit haar deelnemers regelmatig het verzoek ook andere producten en diensten rondom de inrichting van een sportaccommodatie collectief in te kopen.

Daartoe is dit platform Clubvoordeel.nl ingericht. Op Clubvoordeel.nl krijgen zorgvuldig geselecteerde leveranciers de mogelijkheid hun product of dienst onder de aandacht van sportbestuurders te brengen. U vindt op Clubvoordeel.nl alleen producten of diensten die algemeen toepasbaar zijn bij de inrichting van sportaccommodaties. 

Clubvoordeel.nl – een initiatief van SportStroom

In 2003 werd de Nederlandse energiemarkt geliberaliseerd. Vanaf dat moment kon elke Nederlander zelf bepalen bij welke energieleverancier stroom en later ook gas werd ingekocht.

Direct na deze liberalisering besloten drie sportbestuurders uit Drachten gezamenlijk collectief stroom in te kopen. Het resultaat overtrof hun verwachtingen: per vereniging werd er ruim € 1.200,= voordeel behaalt op de energierekening.

Dit verhaal ging snel de sportwereld rond en toen de drie sportbestuurders in 2004 opnieuw gezamenlijk wilden inkopen, sloten 59 verenigingen zich aan. De gezamenlijke besparing bedroeg ruim € 100.000,=. Deze collectiviteit voorzag duidelijk in een behoefte en de drie initiatiefnemers richtten SportStroom op. Tot op heden wordt SportStroom gerund door sportbestuurders die de taal van sportverenigingen spreken.

Door de jaren heen is het aantal deelnemers gestaag gegroeid. In 2011 had SportStroom ruim 2.000 deelnemers.

Neemt u gerust contact met ons op als u meer wilt weten.